Behandlingslaser

Boka tid här

Kortfattat beskrivet är medicinsk laser ”svag laser”, en behandling på cellnivå som påskyndar läkning och minskar smärta. Ingår inom friskvårdsbidrag.

Med det rena laserljusets specifika egenskaper påverkar man:

 1. Immunförsvaret lokalt
 2. Anti inflammatoriska mekanismer
 3. Cirkulation i blod och lymfkärl
 4. Ämnesomsättning i cellen
 5. Smärtlindring ( t.ex frisättning av endorfiner )

Dessa egenskaper är också anledningen till att man kan behandla så många olika typer av besvär med lågeffekt laser. Om man förstår den bakomliggande mekanism av laserljusets effekt på cellnivå är det inte svårt att förstå att man kan läka allt från kroniska sår till att behandla överbelastade och inflammerade leder som t.ex golf/tennisarmbåge, nackar etc.

Vilka diagnoser kan man behandla med Medicinsk /Terapeutisk Laser ?

Denna typ av laserbehandling hör till gruppen ”svaga lasrar” ( lågeffektlaser ) och är en mycket effektiv, biverkningsfri och smärtfri metod att behandla olika akuta och kroniska smärttillstånd i rörelseapparaten som ex:

 • Nackvärk/smärta ex whiplashskada. Läs studie om nacksmärta i ”The Lancet”
 • Ryggont/värk/smärta
 • Ledbesvär ex tennis/golfarmbåge, eller reumatiska smärtor
 • smärta
 • Senbesvär ex hälseninflammation, hälsporre
 • Muskelbesvär ex bristningar, värk
 • Inflammationer ex slemsäcksinflamation (bursit)
 • Idrottsskador
 • Belastningsskador ex carpaltunnelsyndrom, musarm

Vid belastningsskador har man i studier sett att man minst halverar läkningstiden ( 50-66% ) om man kombinerar laserbehandling med sjukgymnastik jämfört med bara sjukgymnastik vid ex tennisarmbåge, inflammation i hälsenan.

Man behandlar även andra Inflammationer som ex:

 • Bihåleinflammation
 • Öroninflammationer
 • Tandköttsinflammation
 • Nervinflammation

Medicinsk laser är också lämpade för behandling av en del Hudåkommor som:

 • Akne
 • Herpes
 • Bältros, speciellt effektivt i akut skede mot smärtan
 • Vissa eksem
 • Sårläkning, även svårläkta sår som bensår, liggsår och diabetessår

Medicinsk laser ökar genomblödning i Blod och lymfkärl är därför en bra behandling vid:

 • Ödem/Svullnader
 • Lymfödem, lymfstas postoperativt
 • Menssmärtor

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början och sedan med längre intervall när läkningen kommer igång. Antal behandlingar är beroende på patientens mottaglighet, på typen av problem och på hur länge problemet funnits.
Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar och längre intervall mellan behandlingarna än akuta skador.

15 min 350 kr
30 min 450 kr
Instagram
Facebook